Europese oproep

Wij zijn de bewoners! We organiseren en mobiliseren samen!

Doe mee met de Housing Action Days 2024: van 27 maart tot 7 april!

2023 was een jaar met toenemende sociale ongelijkheid, xenofobie, criminalisatie van armoede, en repressie richting sociale bewegingen, immigranten, ethnische minderheden en de queer gemeenschap. Het is ook een jaar geweest met wederom een verslechtering van het mensenrecht op wonen. In heel Europa zien we dat stijgende huren gecombineerd met uit de pan rijzende kosten voor energie, boodschappen en basisonderhoud mensen verder in erbarmelijke woon- en leefomstandigheden drukken.

De trends zijn overal hetzelfde: in Portugal, Lissabon, hebben huurprijzen gigantische hoogtes bereikt, waarbij bewoners 63% van hun gemiddelde inkomen kwijt zijn aan woonlasten. In Frankrijk leven miljoenen mensen in armoedige leefomstandigheden, zijn dakloos of hebben te maken met gedwongen huisuitzettingen terwijl Parijs haar straten schoonveegt om zich van haar meest ‘glamoureuze’ kant te laten zien voor de Olympische Spelen. In Zweden worden migranten systematisch gediscrimineerd en uitgesloten van volkshuisvesting. In Roemenië, en de rest van Europa, veranderen steden en dorpen door gentrificatie en urbanisatie in financiële middelen om winst mee te maken. Mensen met een laag inkomen worden steeds verder richting precaire woonvormen geduwd en hebben vaak geen andere keus dan zichzelf te huisvesten in tijdelijke, overbewoonde of informele woonvormen. Tentenkampen, zelfs in en rondom Europa’s rijkste steden, beginnen verder te normaliseren en onderdeel uit te maken van het straatbeeld. Ondertussen gaan nationale en Europese instituties door met het voortrekken van private investeerders op de vastgoedmarkt, terwijl de belangen van de bewoners steeds verder worden genegeerd.

Toch komen er duizenden van ons in actie en gaan we samen de straten op om een stem te geven aan onze onvrede. Collectief georganiseerd verzet groeit gestaag en er worden nieuwe ideeën en oplossingen naar voren gedragen voor een rechtvaardige en inclusieve stad, voor gelijke rechten en toegankelijkheid tot gedegen, betaalbaar, stabiel en ecologisch wonen voor iedereen.

Overal in Europa strijden leden van de Europese Actie Coalitie (EAC), georganiseerd tegen diverse mensenrechtenschendingen en uitbuiting. Wij, zijn de huurders van Europa, georganiseerd in geëmancipeerde (huurders)bonden en collectieven. We vechten tegen institutionele beleggers en internationale investeerders. We zijn Roma’s, die vechten tegen institutioneel racisme. We zijn immigranten die hun recht op de stad en degelijke huisvesting opeisen. We zijn de mensen die wonen in woonboten, zelfgebouwde huizen en andere alternatieve woonvormen die vechten voor het recht te leven op publieke of private grond. In Praag zijn we een beweging van daklozen die vechten voor een grote staatsinvestering in betaalbare huisvesting. In Cyprus, Griekenland, Ierland en Spanje zijn we huiseigenaren met een laag inkomen, en strijden we tegen wurghypotheken die leiden tot gesloten panden en gedwongen huisuitzettingen. In Portugal organiseren we referenda om vakantieverhuur en toeristificatie aan banden te leggen, of huisjesmelkers te onteigenen. In Servië, Duitsland, Portugal en Italië houden we huisuitzettingen tegen met niets anders dan onze handen en onze lichamen. Overal in Europa strijden we om onze huisvesting terug in publieke handen te brengen, en uit de klauwen van de vastgoedmarkt.

Wij, de Europese Actie Coalitie voor het recht op wonen en de stad, mobiliseren wederom voor een week aan gelijktijdige acties op het gebied van wonen. Laten we een sterk geluid laten horen tegen de beleidsmakers, bedrijven en instituties die ons beroven van onze meest basale mensenrechten! Laten we het gelijktijdig uitschreeuwen voor ons recht op wonen en de stad, door heel Europa.

Van 27 maart tot 7 april 2024 gaan wij de straten op, op zo veel mogelijk plekken, door heel Europa! We zullen gezien worden, we zullen gehoord worden, en we zullen gezamenlijk ten strijde trekken.

Doe mee met de Housing Action Days 2024 en organiseer een decentrale actie in jouw dorp, buurt of stad!.

Wij eisen:

  • Woningen en grondbezit in publieke handen! Een einde aan speculatie door grondeigendom en woningbezit te socialiseren, terug te brengen in publieke handen en te investeren in de sociale huursector.
  • Democratisch stadsbestuur en planning! Een permanent, democratisch debat over stedenbouw en stadsbestuur om speculatie en gentrificatie een halt toe te roepen, en huurdersrechten te versterken.
  • Een radicale koerswijziging in stedelijke en ruimtelijke ordening! Voor een ecologische en solidaire publieke ruimte.
  • Alternatieve woonvormen zijn een recht! Stop met het criminaliseren en beboeten van kraken en het in gebruik nemen van leegstand vastgoed of braakliggende grond.
  • Een einde aan dakloosheid! Wij eisen een goed onderbouwde strategie om dakloosheid uit te bannen en iedereen te voorzien van degelijke huisvesting.
  • Een einde aan alle huisuitzettingen! Permanente herhuisvesting en een stop op huisuitzettingen in de wintermaanden, is een eerste stap om basale mensenrechten te respecteren.
  • Onteigening van leegstand vastgoed ten behoeve van betaalbare sociale huur.
  • Huurverlaging voor het hele Europese continent. Huurbescherming en regulatie van de huren voor zowel sociale als private verhuur.

Info: https://housingnotprofit.org