Festiv'Assemblée: bedankt voor jullie deelname!

We waren met velen op het Festiv'Assemblée van vrijdag 24 juni! In Naast Monique bespraken we de strijd voor het recht op wonen en smeedden we plannen voor de volgende etape en de volgende editie van de Belgian Housing Action Day. Uit de Assemblée resulteren 4 werkgroepen om de volgende actiedag op 26 maart 2023 te organiseren.

 • Gemeenschappelijk politiek verhaal Opzet van de groep: een gemeenschappelijk politiek verhaal bedenken voor de 3 gewesten (Vlaanderen - Wallonië - Brussel) op basis van de Housing Action Day oproep en de gemeenschappelijke standpunten van de vorige jaren en er zo voor zorgen dat elk gewest zich er kan in terugvinden. Welke boodschap willen we voor de Housing Action Day 2023 naar voren brengen?

 • Externe communicatie Opzet van de groep: het creëren van diverse communicatiematerialen voor de actiedag op 26 maart 2023: stickers, posters, newsletters, publicaties voor op sociale media, het bedenken van een visuele coherentie en een nieuwe website.

 • Mobilisatie Opzet van de groep: het communicatiemateriaal van de werkgroep "Externe Communicatie" gebruiken om mensen aan toe moedigen zich aan te sluiten aan de woonbeweging en deel te nemen aan de acties en het protest en zo uit de gewoonlijke associatieve en/of activistische kring te breken. Verder is het ook de bedoeling om manieren te vinden om zich aan te sluiten bij andere sociale bewegingen.

 • Interne organisatie Opzet van de groep: Welke vorm van organisatie hanteren wij onder ons? Welke middelen gebruiken wij om met elkaar te communiceren? Hoe worden beslissingen genomen? Hoe vaak komen we bij elkaar? Hoe verlopen de vergaderingen?

👉 Als een van deze werkgroepen je aanspreekt, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar de contactpersoon om op de hoogte te blijven van de vergaderingen en uitwisselingen! Meer informatie in de nota's van de Festiv'Assemblée.

Elke werkgroep zal zich autonoom organiseren om concrete voorstellen te formuleren. Die voorstellen zullen we tijdens de volgende assemblée op donderdag 29 september 2022 samenbrengen en uitwisselen. De precieze datum van deze volgende Assemblee is nog te bepalen. Het is de bedoeling om op dat moment te beginnen met de mobilisatie en communicatie voor de Housing Action Day 2023.Festiv’Assemblée | Vrijdag 24 juni 2022

🎆 13:30-22:00 bij Naast Monique, Nijverheidskaai 230 - 1070 Anderlecht

Op 27 maart 2022 kwamen bijna duizend mensen op straat om een betaalbare en menswaardige woonst te vragen, nu! De volgende keer willen we nog talrijker zijn.

Hoe bouwen we druk op tot de volgende editie van de Housing Action Day (26 maart 2023)? Hoe doen we de beweging voor het recht op wonen groeien in België? Hoe maken we van de volgende editie een knaller die inwoners, collectieven, organisaties en activisten mobiliseert en Belgische politici op hun verantwoordelijkheden wijst?

Op vrijdag 24 juni 2022 komen we samen om onze aanpak te plannen. In de loop van de namiddag zullen we een antwoord creëren op bovenstaande vragen aan de hand van verschillende thema's. Na de Assemblée volgt er een theatrale conferentie of ‘conférence gesticulée’ van Sarah De Laet: "J’habite, tu habites, ils spéculent...". De avond zal worden ingeleid met een maaltijd (vrije bijdrage).

👉 Meer informatie volgt nog op onze Facebook-pagina.

Gelieve je in te schrijven via deze link.27 maart 2022 – Actiedag voor het recht op huisvesting!

🛑 Save the date!

Vandaag de dag, meer dan ooit, blijven onze eisen geldig. De afgelopen maanden, gemarkeerd door de COVID-19 gezondheidscrisis, hebben de reeds ondraaglijke situatie nog verder verergerd. En als er één ding duidelijk is gebleken, dan is het wel dat huisvesting een basisbehoefte is. Dat we allemaal een dak boven ons hoofd nodig hebben, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.

👊 Vandaag de dag is het meer dan ooit tijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te brengen! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te zetten!

📣 Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we dus besloten om onze oproep voor 27 maart aanstaande te hernieuwen! 📣

Meer informatie hier !Huisvesting = gezondheid!

🛑 13.09.2020 : Iedereen naar de Grote Betoging voor Gezondheid! 🛑

Op 13 september 2020 komt het collectief Belgian Housing Action Day op straat om samen met De zorg in Actie te manifesteren voor twee van onze fundamentele rechten: huisvesting en gezondheid. Ga met ons mee om een blok huisvesting te vormen binnen de manifestatie!

Het gaat om ons overleven... Omdat fatsoenlijke en betaalbare huisvesting essentieel is voor de gezondheid (fysiek en mentaal) van ons allemaal. Bloeden om een veel te duur geworden huis te betalen en te moeten bezuinigen op andere onmisbare uitgaven (gezondheid, voeding, onderwijs...) is onmenselijk. Gedwongen worden om te leven in ongezonde of ongeschikte woningen is crimineel.

🏠 ✊ 🏥 Huisvesting is gezondheid!

✘ Omdat de gezondheidscrisis ons herinnert aan de dringende noodzaak om te manifesteren voor de effectieve verwezenlijking van onze meest elementaire rechten en noden.

✘ Omdat we, in de donkere uren die voor ons liggen, onze wederzijdse strijd voor de menselijke waardigheid moeten ondersteunen en versterken.

✊ Laten we ons inzetten voor ons recht op huisvesting en gezondheid! ✊

✘ De eisen van De zorg in Actie ➡️ https://lasanteenlutte.org/nl/onze-eisen/
✘ et FB-evenement van de Grote Betoging voor Gezondheid ➡️ https://www.facebook.com/events/531511984223006/
✘ Om De zorg in Actie te steunen kan u ook de petitie tekenen, individueel of als organisatie ➡️ https://lasanteenlutte.org/nl/teken-onze-petitie/28.03.2020: Ingeperkt maar niet ontmoedigd!

Door de gezondheidsomstandigheden zal de internationale Huisvestingsactiedag uiteraard niet kunnen plaatsvinden zoals gepland.

✊ Maar de mobilisatie houdt daardoor niet op! ✊

De huidige crisis toont de onrechtvaardigheden die onze oproep aan de kaak stelt alleen maar duidelijker aan (> http://www.housing-action-day.be/nl/). We zijn ons ervan bewust dat mensen zonder huisvesting (voor wie de verplichting tot opsluiting cynisch is) zich in een situatie van extreme kwetsbaarheid bevinden. En dat thuis opgesloten zitten als de huisvesting al ontoereikend, overvol of ongezond is, nog ondraaglijker is. We weten ook dat velen niet meer in staat zijn om te werken en zich afvragen of ze in staat zijn om hun huur of hypotheek te betalen, evenals alle andere uitgaven voor basisbehoeften (gezondheid, voeding, onderwijs) in de komende maanden.

✊🏠 Van nu tot 28 maart (en vooral op 28 maart) moedigen we de organisatie van gedecentraliseerde acties aan, op elke schaal (tot individuele acties thuis). Hier zijn enkele voorbeelden:

✘ Hang posters / banners op je ramen / balkons.
✘ Stuur bijdragen (getuigenissen, reacties, beschouwingen, eisen...)
✘ Hang een wit laken aan de buitenkant van je huis. (https://www.facebook.com/Grevedesloyers/)
✘ Update je profielfoto met dit decor.
✘ Open je verbeelding en stel een gedecentraliseerde virtuele actie voor.
✘ enz.

🛑 Stuur ze naar ons toe in de vorm die bij u past (foto's,video, audio, schrijven, tekenen... of een combinatie van deze vormen):
➡️ Deel ze op de FB Groep Belgian Housing Action Day.
➡️ Schrijf naar info@housing-action-day.be

Het collectief Belgian Housing Action Day werkt momenteel aan specifieke eisen in verband met de gezondheids-, sociale en economische crisis.

Het collectief Belgian Housing Action Day overlegt momenteel met de leden van de European Action Coalition for the Right to Housing and to the City om het vervolg voor te bereiden.

Meer info volgt binnenkort!

✊ Huisvesting voor mensen, niet voor de winst!Wanneer de gezondheidscrisis de huisvestingscrisis doet uitbarsten 💥

We leven in een samenleving waarin de ongelijkheden structureel zijn. De gezondheidscrisis die we nu meemaken, verergert deze ongelijkheden nog verder en brengt niet voor iedereen evenveel risico's met zich mee. Met andere woorden: ja, we kunnen allemaal ziek worden, maar we zullen niet allemaal op dezelfde manier getroffen worden.

De federale regering heeft aangekondigd dat ze actie zal ondernemen op het gebied van gezondheid en economische kwesties. Ze vertelde ons ook dat we thuis moesten blijven... Maar geen woord over huisvesting. We erkennen de noodzaak van insluiting. Maar thuis blijven is helemaal niet hetzelfde volgens onze sociale toestand. We kunnen de situatie van een welgesteld koppel, opgesloten in een groot huis met tuin, niet vergelijken met die van gezinnen die in slechte omstandigheden leven. Inderdaad, sommige mensen zijn:

 • slecht gehuisvest: wonen met 6 op 40 m², in ongezonde woningen (zoals het geval is voor 41% van de kinderen in Brussel), of in slecht (of niet) verwarmde woningen, vol met paddenstoelen;
 • niet gehuisvest: leven op straat of in promiscue opvangcentra, zonder onbeperkte toegang tot water en zeep, noodzakelijk om zichzelf te beschermen en, indien nodig, te genezen;
 • zonder papieren: leven in angst voor politieacties, hier of aan de grenzen van Europa... of leven in vluchtelingenkampen daar of in gesloten centra hier;
 • bedreigd en bang in hun eigen huis, door huiselijk of familiaal geweld;
 • opgesloten en in de hoop er zo snel mogelijk uit te komen gezien de crisis, maar zonder dat er vandaag een oplossing bestaat (gesloten centra, gevangenissen).

Zonder coronavirus weegt slecht of niet gehuisvest zijn al zwaar op de gezondheid. De komende tijd zal alleen maar duidelijk maken dat dit een cruciale kwestie is. En de problemen stapelen zich op. Onder de werknemers die het meest zijn getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de epidemie tegen te gaan, bevinden zich immers ook een aanzienlijk aantal slecht gehuisveste mensen. Terwijl sommigen thuis werken, en anderen "het geluk" hebben om sociale bijstand te krijgen, zullen duizenden mensen een dubbele straf krijgen : opgesloten in een soms deplorabele of zelfs gevaarlijke thuis, zonder inkomen. We denken hier aan studenten, precaire arbeiders, zwartwerkers, kleine zelfstandigen... Nee, deze crisis zal niet iedereen op dezelfde manier treffen.

En tegelijkertijd worden de zorgverleners, die al overwerkt zijn als gevolg van de bezuinigingen die het gebrek aan menselijke en materiële middelen nog verergeren, opnieuw geconfronteerd aan een noodtoestand met het motto: doe meer met minder. De recente strijd van werknemers in de gezondheidszorg toont duidelijk aan welke moeilijkheden deze werknemers al dagelijks ondervonden. Wat de huidige crisis ons laat zien is dat de mercantilisatie van gezondheid en huisvesting een bedreiging vormt voor ons leven.

Daarom vragen wij, verenigingen en collectieven, gemobiliseerd voor het recht op huisvesting, om structurele veranderingen. De maatregelen die wij pleiten kunnen niet tijdelijk zijn. Ze zijn, zodra de bedreiging van de gezondheid het falen van onze solidariteitsmechanismen aan het licht heeft gebracht, gewoonweg dringend en noodzakelijk. We verwelkomen bepaalde reeds genomen maatregelen (verlenging van de winterstilstand in Vivaqua, verbod op huisuitzettingen in de 3 regio's tijdens de opsluiting, opvordering van hotels voor de insluiting van daklozen...) maar we benadrukken ook het belang van het permanent maken van deze maatregelen.

Wij eisen:

 1. Een uitgebreid moratorium op alle uithuiszettingen. Het coronavirus laat ons zien dat het mogelijk is om ontruimingen op te schorten.Dit zou ons moeten aanmoedigen om deze praktijk van het terugsturen van mensen naar de straat in twijfel te trekken.
 2. De opheffing van de antikraakwet
 3. Onmiddellijke huisvestingsoplossingen voor daklozen. Ze zijn mogelijk: op korte termijn, de opvordering van hotels, toeristische accommodaties en secundaire residenties. En op langere termijn: de opvordering van leegstaande openbare en particuliere woningen. Particuliere woningen die om speculatieve redenen leegstaan, moeten in het openbaar bestuur worden opgenomen.
 4. Tot het einde van de gezondheids- en economische crisis, een opschorting van de hypotheekaflossingen voor mensen die direct of indirect door de crisis worden getroffen.
 5. Tot het einde van de gezondheids- en economische crisis een mogelijkheid tot opschorting van de huurbetalingen voor de door de crisis getroffen huishoudens;
 6. Een totale stopzetting van de stroomonderbrekingen en beperking van de waterconsumptie. De veralgemening van een sociaal tarief voor energie en water en het bieden van vrije toegang tot hygiënisch water in openbare structuren.
 7. Tot het einde van de gezondheids- en economische crisis, financiële bescherming voor alle mensen in een precaire werksituatie die niet in aanmerking komen voor een vervangende uitkering (bedelaars, sekswerkers, studenten, zwartwerkers met of zonder papieren, etc.): een sociaal fonds voor gemarginaliseerde werknemers;
 8. De vrijlating van gevangenen in voorlopige hechtenis die geen gevaar voor anderen vormen; de vrijlating van alle gevangenen die oud, ziek of op een of andere manier kwetsbaar zijn, het gebruik van voorwaardelijke vrijlating in zoveel mogelijk gevallen; en noodoplossingen voor de herhuisvesting van degenen die in nood verkeren;
 9. De onmiddellijke sluiting van gesloten centra en de herhuisvesting van mensen die er nood aan hebben;
 10. De onmiddellijke regularisatie van mensen zonder papieren;
 11. De invoering van maatregelen om de investeringen in onroerend goed door institutionele beleggers en hedgefondsen tot een minimum te beperken. Onze steden kunnen geen verdere stijging van de verkoop- en huurprijzen ondergaan!

Met welk geld?

Veel van de maatregelen die wij aanbevelen, kosten niets of zijn zelfs minder duur (vrijlating van gevangenen in voorarrest, sluiting van gesloten centra, enz.) Voor de anderen kunnen we gezamenlijk oplossingen vinden. Laten we om te beginnen eisen dat multinationals en andere grote, ultra-begunstigde bedrijven (in 2019 en de voorgaande jaren) een bijdrage leveren door de uitkering van dividenden aan hun aandeelhouders te annuleren. Ook de schuldvorderingen van kleine ondernemingen moeten worden geannuleerd. Laten we vervolgens een moratorium eisen op de terugbetaling van de overheidsschuld (30 miljard in hoofdsom) en een onmiddellijke opschorting van de rentebetalingen (10 miljard euro over een jaar), in totaal 1,5 keer meer dan de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg. De Europese Unie heeft zojuist haar begrotingsregels opgeschort (1050 miljard euro geïnjecteerd), zodat er middelen beschikbaar zijn. Laten we weigeren ons geld te laten gebruiken om de herfinanciering van banken en de belangen van grote particuliere investeerders te betalen. Deze actoren zijn opnieuw verantwoordelijk voor de nieuwe financiële crisis, latent voor de schok COVID-19. Het is hoog tijd dat ze de rekening betalen. De ECB heeft 750 miljard euro vrijgemaakt om de economie te redden en de beurzen te kalmeren. Wat wordt er gedaan om de sociale bescherming te redden en de grondrechten te versterken?

Vandaag zijn we thuis (voor degenen die er een hebben), we zijn opgesloten, we begrijpen de risico's en we zullen niet manifesteren in de straten op 28 maart. We blijven echter vastbesloten om lawaai te maken en om huisvesting voor iedereen af te dwingen! Zodra deze maatregelen voorbij zijn, nemen we onze openbare ruimte, onze mobiliteit, ons recht op de stad terug om samen te bepalen wat we als samenleving willen. Laten we onze prioriteiten heroverwegen, laten we ons organiseren, laten we de sectoren en diensten promoten die we het meest nodig hebben!

Het collectieve belang moet voorrang hebben op financiële belangen. De coronaviruscrisis moet een kans zijn om onze gemeenschappelijke toekomst te herdenken!

Ondertekenaars:

 • Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat - Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH-BBRoW)
 • CADTM - Comité pour l'abolition des dettes illégitimes
 • Union des Locataires Marollienne asbl
 • Une maison en plus asbl
 • Bruxelles Laïque
 • Comité de Défense de Saint-Gilles (Codes)
 • La MAIS, asbl
 • DoucheFLUX
 • Droit à un toit / Recht op een dak
 • Syndicat des immenses
 • Equipes Populaires de Bruxelles
 • ArtiCulE
 • CGSP ALR BRU
 • Actrices et Acteurs des Temps Présents
 • L'Ilot
 • Hôtel Flambeau
 • La maison à Bruxelles ASBL (LaMAB)
 • La clé
 • fabrik asbl-vzw
 • Samenlevingsopbouw Brussel
 • la mif'
 • la bougie
 • Union de Locataires d'Andercht-Cureghem (ULAC)
 • Centre de Rénovation Urbaine (CRU)
 • Agence Immobilière Sociale d'Anderlecht-Cureghem (AISAC)
 • Fédération des Services Sociaux (FdSS) – Fédération van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD)
 • Vlaams Huurdersplatform
 • ASBL Ricochets
 • Service Justice de proximité
 • ESA Saint Luc Bruxelles, section Architecture Intérieure
 • l’Atelier des Droits sociaux
 • Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
 • FéBuL
 • Réseau ADES
 • Rassemblement Wallon pour le Droit à l"Habitat (RWDH)
 • Communa
 • Asbl Trapèze
 • De Buurtwinkel
 • Vie Féminine Bruxelles
 • Collecti.e.f 8 maars Bruxelles
 • La CLAC
 • Collectif de luttes anticarcérales